Boendeinformation

Förråd

Varje lägenhet har två förråd, en matkällare på souterrängplanet och ett större i nedre källaren. Du får inte förvara saker i allmänna utrymmen utan tillstånd av styrelsen.

Tvättstugor

Tvättstugor finns på källarplanen i hus 4 och 8. Bokning sker på listor utanför respektive tvättstuga. Tvättiderna är mellan 07.00-22.00. Den som använder tvättstugan städar efter sig, utrustning finns i varje tvättstuga. Kontakta vicevärd om du upptäcker att något är fel.

Tvättstugan i hus 8 ligger vägg i vägg med övernattningsrummet, så ta gärna det i beaktande gällande tvätt tidig morgon om det är uthyrt.

Öppna spisarna

Vi har verkligen tur som har fungerande öppna spisar i våra lägenheter! För att dessa ska fungera säkert och bra och inte påverka grannars ventilation, så har vi skrivit ihop lite att tänka på vid eldning. Vi har självdrag i våra hus, så man behöver själv säkra att den öppna spisen får det syre den behöver när man eldar. Läs igenom dokumentet som ligger HÄR, under “Dokument & Blanketter” och därefter under “Boende”.

Parkeringar

Alla som bor i föreningen och har bil hyr parkeringsplats genom att kontakta vicevärd. För gäster finns särskilt markerade parkeringsplatser och dessa kräver att man lägger ett gästkort synligt i rutan. Varje lägenhet har fått tre gästkort, kontakta någon i styrelsen om du behöver ett nytt kort.

 Har man ett större fordon eller släpvagn får man stå högst 24 timmar nordväst om hus 10 i kurvan eller ytan efter hus 2. Behöver man stå en längre tid kontakta vicevärd. Vill man nyttja laddning till elbil eller vanligt motorvärmaruttag kontaktar man styrelsen. Förbrukad el debiteras på månadsavgiften utöver parkeringshyran.

TV och internet

Föreningen är ansluten till ett gruppavtal via Tele2. Priset för gruppavtalet är 135 kr och dras automatiskt på månadsavgiften. För det ingår Bredband 100 och ett basutbud av tv-kanaler samt Tele2 Play. Vill man utöka detta tecknar man det separat på eget initiativ och egen bekostnad genom att beställa det hos Tele2.

Gemensamt abonnemang för el

Föreningen har ett gemensamt elavtal för samtliga medlemmar. Detta innebär att varje medlem slipper grundavgifterna till elleverantören, samt de fasta avgifterna till nätägaren. Du betalar endast för din förbrukning. Mätarna läses av en gång per år och avgiften beräknas preliminärt på basis av tidigare förbrukning. Elavgiften debiteras som ett  tillägg på månadsavgiften. Vid nästa avläsning sker en justering av avgiften om du har förbrukat mer än den preliminära avgiften, eller haft en lägre förbrukning

Föreningens fastighetsförsäkring med bostadsrättstillägg

Ett bostadsrättstillägg för alla medlemmar finns tecknat hos Länsförsäkringar. Det gäller vid exempelvis vattenskador i lägenheten, skador på ytskikt, fast inredning m.m, d.v.s saker som du är skyldig att underhålla enligt stadgarna. Detta är ett komplement till din hemförsäkring som du själv tecknat.

Avfallshantering

Föreningen har en miljöstation mellan hus 2 och 4. Där kan du lämna hushållssopor, matavfall, pappersförpackning, plastförpackningar, tidningar, metallförpackningar och glas.

Gästrum

Ett gästrum finns i källaren i hus 8. Bokning sker på en lista utanför dörren och där står också namn på kontaktperson samt info om nyckel och betalning. Kostnaden är 100 kr per natt. I gästrummet finns två sängplatser inkl täcken och kuddar. Lakan och örngott får man hålla med själv. Den som använder gästrummet städar efter sig, städutrustning finns i städskrubben utanför rummet. Toalett finns i anslutning till rummet och dusch finns på souterrängplanet i hus 10.

Övriga gemensamma utrymmen

I förening finns även ett mindre bibliotek bredvid tvättstugan i hus 4. Där kan man låna och fylla på böcker. I källaren i hus 2 finns ett hobbyrum som exempelvis kan användas som snickarrum. På samma plan i hus 2 finns ett föreningsrum. Rummet används till föreningens stämmor men går också att boka för egna aktiviteter, kontakta i så fall styrelsen. I föreningsrummet får max 30 personer vistas av säkerhets-/utrymningsskäl. I hus 6 finns också ett litet träningsrum med ett fåtal träningsredskap.

Balkong

Visa hänsyn till dina grannar när du vattnar dina balkonglådor och se till att det inte rinner över och ner till grannen. På balkongen kan du vädra kläder eller hänga tvätt, men inte piska eller skaka mattor. Du får inte grilla eller tända marschaller på balkongen på grund av grillos och brandfara. Undvik att röka på balkongen då röklukten sprids till grannar. Om du vill sätta upp gardiner eller liknande på balkongen, kontakta styrelsen för att få reda på vilken färgskala som gäller. Glasdörrarna på balkongen ska hållas stängda på vintern eller när det regnar.

Snöskottning och sandning

Föreningen anlitar en traktor för snöröjning och sandning längs gatan. Din hyrda parkeringsplats måste du själv skotta och sanda. Castor kompletterar detta med att sanda extra utanför entréerna. Vill man skotta eller sanda lite extra finns en fylld hink samt snöskyffel i varje skåp intill respektive entré. En sandlåda finns även utplacerad vid miljöstationen.

Marschaller

Varje söndag i advent och helgdagarna under jul och nyår tänder vi marschaller längs med gatan. Marschallhållare sätts ut under hösten och vi hjälps åt med att tända marschallerna kl 17.00 de aktuella helgdagarna. Marschallerna förvaras i matkällarna i varje hus.

Flaggning

Vill man flagga finns en flagga placerad i städskrubben nere i källaren i hus 8. Respektera de allmänna flaggreglerna.

Renovering

Eftersom våra hus är gamla, så vill vi vara varsamma med renovering. Om man ska renovera sin lägenhet med annat än ytskikt, kontakta styrelsen för ett resonemang. Då våra hus har självdrag, behöver vi vara varsamma för att inte påverka varandras ventilation vid renovering.