Styrelse

Ordförande: Filip Trolle Nordgren, Bergfotsvägen 8
Vice ordförande: Thomas Eriksson, Bergfotsvägen 2
Ledamot: Lena Ljungberg, Bergfotsvägen 8
Ledamot: Magnus Söderberg, Bergfotsvägen 8
Ledamot: Kenneth Sandberg, Bergfotsvägen 2